Slasticarnica Jaksic

Ne radimo od 23.7. do 21.8.  radi korištenja kolektivnog godišnjeg odmora.